Centrum Zbůch
Vyhledávání
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH

Rehabilitační péče

Rehabilitace

Rehabilitační oddělení v CPTS nabízí individuální i skupinovou terapii na základě předem vytvořeného rehabilitačního plánu.
Na tvorbě plánu se podílí fyzioterapeut, ergoterapeut, neurolog, ortoped a protetik. Oddělení rehabilitace je plně vybaveno pro léčebnou rehabilitaci. Nejčastěji se v našem zařízení vyskytují uživatelé s diagnózou DMO, po úrazech, uživatelé s degenerativním onemocněním.

Fyzioterapie

Mezi nejčastěji využívané fyzioterapeutické techniky a metodiky patří : Bobath koncept, proprioceptivní neuromuskulární facilitace ( PNF ), synergetická reflexní terapie ( SRT ), Senzomotorická stimulace ( SMS ), Aktivní terapie v závěsu(therapy master), Bazální stimulace, kineziotaping.

Fyzikální terapie

Mechanoterapie
( masáže, ultrazvuk )

Elektroterapie
Naše zařízení nabízí elektroterapii pomocí přístroje INTELECT MOBILE.
Do elektroterapii také patří magnetoterapie pomocí přístroje BIOMAG MONADA.

 

Hydroterapie
Na oddělení rehabilitace máme k dispozici vířivé vany pro dolní a horní končetiny, vířivý bazén a od roku 2004 nabízíme v rámci hydroterapie i rehabilitační bazén s pohyblivým dnem.

 

Termoterapie
( aplikaci tepla pomocí parafínových plátů )

Fototerapie
Fototerapie využívá léčebný účinek optického spektra.
Uživatelům nabízíme solux, biolampu, laser.

 

Přistrojové Vybavení
( motomed, vertikalizační stůl, pohyblivý chodník, ROOMER)

Ergoterapie

Součástí komplexní léčebné rehabilitace je ergoterapie. Ergoterapie se zaměřuje na koordinaci pohybu, zvětšení svalové síly a rozsahu pohybu horních končetin, rozvoj jemné motoriky. Nedílnou součástí je výchova k soběstačnosti v různých denních činnostech a paměťová cvičení.

 

Hipoterapie

Hipoterapie stimuluje pohybový systém, příznivě působí na psychiku, zlepšuje fyzickou kondici uživatele.
Kůň svou přirozenou autoritou upravuje emocionální a psychické reakce.
 

 

Léčebná jízda se provádí bez sedla, pouze s madly.
Terapeutická jednotka trvá 10 – 20 min , podle zdravotního stavu uživatele.
Pro terapii využíváme tři koně různé velikosti a temperamentu.

Canisterapie

Forma animoterapie, kde je využíván pes jako léčebný prostředek.
Canisterapie funguje v našem zařízení od roku 2001 a je součástí ucelené rehabilitace.
Canisterapeutický tým tvoří 2 psi a fyzioterapeutka s kurzem canisterapie.